oktober 2016

Att finna balans

Vi har redan nämnt att vi båda är HSP, och vi tänkte att vi kanske kunde gå lite djupare in på detta ämne då det troligen är många som känner igen sig, samt att det påverkar oss väldigt mycket och vår vardag. HSP är en förkortning på ”Highly Sensitive Person”. Den svenska översättningen blir då Continue reading Att finna balans